Geri Gelmem Album cover

De album cover voor Dilayda’s nieuwste single ‘Geri Gelmem’ is een visueel project waar eenzaamheid na een relatie centraal staat. Het nummer gaat over hoe een persoon zich na (zelfs een slechte) relatie heel alleen en wazig kan voelen. Geri gelmem betekent “ik kom niet meer terug”. Ondanks dat dit met neon lichten heel erg op de voorgrond wordt gezet en wordt benadrukt, zie je toch een persoon in haar eentje in het midden staan tijdens de regen. Met dit ontwerp wilde ik laten zien dat hoe erg je ook achter het besluit van een breuk kan staan, het alsnog heel erg eenzaam kan voelen.